zakládání květnatých luk

zakládání květnatých luk

Velice Vám doporučujeme ve své zahradě vyhradit místo pro květinovou louku. Tento vegetační prvek může nahradit trávník nebo pestrý trvalkový záhon se srovnatelným estetickým působením, ale vyžaduje daleko menší nároky na ošetřování. Vhodnou volbou druhu květnaté louky lze vytvořit působivou kompozici, která nepotřebuje závlahu, chemické zásahy, prozvdušňování ani hnojení a také není nutné časté kosení porostu. Nevýznamná není ani ekologická hodnota pestrého porostu bylin.