Práce s kamenem

Realizujeme suché zídky vyskládané z lomového kamene. Zpevněné plochy z lomového kamene. Skalky a suťové záhony.