Zpracování projektu zahrady

 

Nabízíme Vám kompletní zpracování projektové dokumentace potřebné pro vytvoření kvalitní zahradní úpravy.

Základními částmi projektové dokumentace je půdorysné zobrazení vaší zahrady, osazovací plán a položkový rozpočet. Na Vaše přání můžeme navíc nabídnout zpracování prostorového zobrazení vaší budoucí zahrady.

 

Studie zahrady (půdorysné zobrazení návrhu)

 

Studie zahrady (prostorové zobrazení - axonometrie)

 

Ukázka prostorového zobrazení (perspektiva)