Zahradnické práce

Nabízíme Vám  provedení veškerých odborných prací na Vaší zahradě.

 • Výsadbu stromů, keřů, trvalek, letniček, cibulovin
 • Osázení vegetačních nádob
 • Založení trávníku, květnatých luk, tvorbu letničkových záhonů
 • Odborný řez dřevin (ovocných i okrasných), včetně tvarování živých plotů.
 • Diagnostikujeme choroby a škůdce na Vašich rostlinách. Podle potřeby doporučíme a provedeme vhodný zásah proti škodlivým činitelům
 • Odstranění nežádoucí vegetace. Jsme schopni zajistit i pravidelnou udržbu zanedbaných ploch mulčovačem
 • Zpevnění svahů pomocí vhodné vegetační úpravy a dle potřeby také pomocí technických prvků
 • Mulčování záhonů borkou nebo jiným materiálem
 • Skalky a suťové záhony
 • Zhotovení cestiček z různého materiálu (např.: mlatové, štěpkové, oblázkové...)
 • Suché zídky z lomového kamene
 • Dlažby z přírodního kamene
 • Drobné stavby ze dřeva, lávky, altány, kůlny

Pokud potřebujete provést další jiné práce na Vaší zahradě, obraťte se na nás.

 

 

Těšíme se na spolupráci právě s Vámi!